Patriarhia romana Biserica Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul si Sfintii Martiri Brancoveni Arhiscopia Bucurestilor

Parohia Înălţarea Sfintei Cruci - Titan

Biserica "Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul" şi "Sfinţii Martiri Brâncoveni"

Aşezământ socio-diaconal

Asezamantul Socio Diaconal          Atât în istoria ţării noastre, cât şi dincolo de graniţele ei, Biserica Ortodoxă a fost un factor de echilibru cultural, etnic, dar şi social. Dintre numeroasele activităţi pe care aceasta le-a îndeplinit spre folosul credincioşilor au fost: deschiderea şcolilor "din tinda bisericii", tipărirea de cărţi, sprijinul material dar şi spiritual acordat persoanelor aflate într-o situaţie materială dificilă, acordarea unor burse tinerilor merituoşi, promovarea adevăratelor valori, acordarea de asistenţă medicală persoanelor din diferite categorii sociale dezavantajate: copii, bătrâni, neputincioşi.

         Conştienţi de importanţa acestei misiuni filantropice, membrii Consiliului Parohial, conduşi de părintele Ilie COSTESCU, au pus bazele unui aşezământ multi - funcţional în imediata apropiere a bisericii parohiale, determinaţi să unească misiunea pastorală, cu cea de ajutorare a enoriaşilor.

         Încă de la începuturile existenţei Parohiei a fost necesar un astfel de Centru care a avut la parter o sală de mese mai puţin încăpătoare, unde s-au desfăşurat câţiva ani buni mesele pentru hramul bisericii, dar şi mesele pentru diferite ocazii (inclusiv parastase, hrană pentru persoanele nevoiaşe ale bisericii acordată ocazional – la marile sărbători). Această clădire a fost înălţată în anul 1998 şi a funcţionat până în anul 2013.

         Începând cu anul 2012 a fost ridicată actuala clădire cu rol socio - diaconal, care are rolul de a răspunde mai bine cerinţelor momentului. Clădirea a fost gândită pentru a adăposti două cabinete medicale – unul oftalmologic, celălalt stomatologic.